Obradowała Rada Powiatu Ostrowieckiego

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego podjęto szereg uchwał m.in. zmiany w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej oraz przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Najważniejszym punktem była informacja o zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu programie naprawczym dla szpitala. W związku z tym podjęto również uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej przez Powiat Ostrowiecki.