OBRADOWAŁA POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego obradowała po raz pierwszy w tym roku Powiatowa Rada Rynku Pracy.

W porządku obrad Rady znalazła się miedzy innymi informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy za 12 miesięcy ubiegłego roku oraz monitoring funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy Antykryzysowej.

Ponadto Rada jednogłośnie zaakceptowała kryteria podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2021 na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.