Obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu, reprezentował Powiat Ostrowiecki podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Uroczystości były okazją do pokazania talentów podopiecznych placówki oraz podsumowania pracy w 2019 roku. Spotkanie miało na celu również integrację dzieci, rodziców, wychowawców, pedagogów i dyrekcji.