Obchody Dnia Białej Laski

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się obchody Dnia Białej Laski. Organizatorem było ostrowieckie Koło Polskiego Związku Niewidomych. Uroczystość była okazją do podsumowania działalności, zrealizowanych projektów oraz podziękowań, które trafiły na ręce przyjaciół niewidomych. W imieniu Starosty Marzeny Dębniak specjalny dyplom uznania odebrała Agnieszka Rogalińska, członek Zarządu Powiatu.