O szpitalu na sesji Rady Powiatu

Większy kontrakt na pierwsze półrocze, oszczędności oraz nowe procedury medyczne. To tylko niektóre pozytywne działania i efekty pracy nowego dyrektora ostrowieckiego szpitala.

Po 6 miesiącach pracy o swoich osiągnięciach Rafał Lipiec, dyrektor ostrowieckiego szpitala mówił podczas ostatniej sesji rady powiatu. Na jednej z ostatnich sesji został zobowiązany do systematycznego relacjonowania sytuacji w szpitalu powiatowym.

Według informacji, jaka trafiła do radnych powiatowych, kontrakt na pierwsze półrocze tego roku dla ostrowieckiego szpitala jest wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 1 150 tys. zł. W ciągu minionego roku szpital powiatowy w Ostrowcu wykonał świadczenia o wartości ponad 67 mln zł, co znaczy, że przekroczył kontrakt o ponad 9,8 mln zł.

– Z tej kwoty za wykonane ponad limit procedury, udało nam się już odzyskać prawie 8,5 mln zł, czyli prawie 86% wartości żądanej przez nasz szpital należności – wyjaśnia dyr. Rafał Lipiec. – To bardzo dobry wskaźnik, bo w poprzednich latach odzyskiwaliśmy o wiele mniejsze kwoty. Jeżeli chodzi o nadwykonania, to te odnotowaliśmy już w I kwartale tego roku. Ich wartość  wyceniania jest na prawie 3 mln zł. Dlatego odbyły się już pierwsze rozmowy z dyrekcją świętokrzyskiego oddziału NFZ w sprawie zapłaty tej należności. – Ten rok zaczął się pomyślnie dla naszych pacjentów, którzy musieli być przewożeni do innych placówek na specjalistyczne zabiegi. Jednym z nich było np. ECPW, czyli mało inwazyjne, bo endoskopowe zabiegi dróg żółciowych i trzustkowych. Do tej pory wykonano już 7 takich zabiegów, dzięki czemu zyskaliśmy ok. 30 tys. zł. Do tej pory takie zabiegi były wykonywane w Starachowicach, więc trzeba do tego doliczyć zaoszczędzone koszty transportu. W niedługim czasie zamierzamy uruchomić również nie wykonywane do tej pory w naszym szpitalu zabiegi urodynamiczne oraz wysokospecjalistyczne procedury z zakresu mikrochirurgii ucha na oddziale otolaryngologii. Specjalnie dla tych celów zakupiony zostanie w najbliższym czasie specjalistyczny mikroskop laryngologiczny – dodał dyrektor R. Lipiec.

Z końcem marca upływał termin wieloletniej umowy o współpracy ze spółką GVM Carint dotyczącej podwykonawstwa na prowadzenia zabiegów kardiologii inwazyjnej. W lutym ogłoszono więc konkurs na świadczenie takich procedur do końca roku 2017. Jedyną ofertę złożyła spółka GVM Carint i po jej przeanalizowaniu, postanowiono ją przyjąć.

– Jednocześnie nie zdecydowaliśmy się na przedłużenie umowy z GVM Carint na przedłużenie umowy dotyczącej wynajmu pomieszczeń w głównym budynku szpitala – dodał dyrektor Lipiec. – Obecnie trwa tam remont, który pozwoli na wykorzystanie tych pomieszczeń zgodnie z potrzebami szpitala.

Szpital jest także na etapie zmiany nazwy obecnego Oddziału Wewnętrznego II poprzez dodanie profilu nefrologicznego. Taka zmiana, de facto odzwierciedlająca faktyczną specjalizację tego oddziału, będzie oznaczała zwiększenie wyceny hemodializ. Szacuje się, że rocznie z tego tytułu placówka otrzyma około 190 tys. zł więcej.

Wprowadzane zmiany przyczyniły się również do powstania oszczędności, które szacowane są na około 930 tys.zł. Największą kwotę, bo prawie 500 tys. zł udało się zaoszczędzić przy zakupach leków. Mniejsze kwoty, jak np.  prawie 5 tys. zł przy zakupach bielizny operacyjnej czy 55 tys. zł przy zakupach odczynników,  w sumie dały kilkudziesięciotysięczne oszczędności.

 – To wszystko efekt bardzo twardych negocjacji z dostawcami, negocjowania nowych warunków czy  ogłaszania nowych przetargów, które bardziej zabezpieczają interesy szpitala – wyjaśnił dyrektor Rafał Lipiec. – Chciałbym także zaznaczyć, że te oszczędności w żaden sposób nie wpłynęły na pogorszenie jakości leczenie czy poziomu opieki nad pacjentami. Dowodem może być np. fakt zwiększenia kwoty na zakup żywności. 

W tym czasie udało się także zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia o kwotę ok. 40 tys. zł. Są to pieniądze zaoszczędzone m.in. na tzw. funduszu nagród uznaniowych i z tytułu zmian na stanowisku dyrektora d.s lecznictwa. Pełne zestawienie oszczędności jakie przyniosą dalsze działania związane z kolejnymi działaniami racjonalizującymi wydatki, będą znane za kilka miesięcy. A skutki tych poczynań przyniosą widoczne efekty, przede wszystkim w bilansie szpitala już w najbliższym czasie.

Ostrowiecki szpital, tak jak wszystkie takie placówki w kraju przygotowują się do wdrożenia nowych zasad funkcjonowania, związanych z zaplanowaną reformą systemu opieki zdrowotnej.