O przemocy wobec osób niepełnosprawnych

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się szkolenie „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych”, skierowane do przedstawicieli placówek, m.in. PCPR, DPS, WTZ, szpitala, szkół specjalnych, NPOW, Policji, Sądu Rejonowego, GOPS z terenu powiatu ostrowieckiego.

Szkolenie odbyło się w związku z realizacją „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017-2020”. W imieniu starosty Zbigniewa Dudy spotkanie otworzył naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Antoni Maciejko, a uczestników powitał dyrektor PCPR Krzysztof Wojtachnio.