O promocji poprzez sport z przedsiębiorcami

O promocji poprzez sport z przedsiębiorcami

Z inicjatywy starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy, 1 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami powiatu ostrowieckiego dotyczące promocji ziemi ostrowieckiej poprzez sport. Odzew środowiska przedsiębiorców był pozytywny, gdyż na spotkaniu pojawiło się wielu przedstawicieli firm działających na terenie powiatu.

Z inicjatywy starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy, 1 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami powiatu ostrowieckiego dotyczące promocji ziemi ostrowieckiej poprzez sport. Odzew środowiska przedsiębiorców był pozytywny, gdyż na spotkaniu pojawiło się wielu przedstawicieli firm działających na terenie powiatu. Na spotkaniu omawiano m.in. sukcesy uczniów, którzy są wychowankami szkół ponadgimnazjalnych i ich wkład w sport amatorski i profesjonalny na terenie powiatu ostrowieckiego. Zastanawiano się również nad możliwościami finansowania klubów sportowych. Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda jak i przedsiębiorcy podkreślali, że wspólny dialog i współdziałanie przyczynią się do kształtowania talentów sportowych młodzieży i doskonalenia dyscyplin i klubów, które wyróżniają nasz region.