O ochotniczych strażach pożarnych i kołach gospodyń wiejskich

„Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich ze środków publicznych” – to tytuł konferencji, jaka odbyła się 24 kwietnia w sali konferencyjnej ostrowieckiego starostwa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta Zbigniew Duda.

Podczas spotkania Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiła zasady udzielania dotacji dla OSP oraz KGW z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

– Na co pieniądze mogą być przeznaczane, jak napisać projekty, aby je uzyskać – chcemy udzielić wszelkiej pomocy, aby jak najwięcej organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń z terenu naszego powiatu dostało te środki – mówi gospodarz konferencji, starosta Zbigniew Duda.

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Św. Krzysztof Panaszewski mówił o współpracy pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z terenu powiatu ostrowieckiego a ostrowiecką Policją.

W spotkaniu ponadto wzięli udział – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Robert Grudzień, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Ostrowcu Świętokrzyskim Krzysztof Gajewski oraz liczne grono przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne pomagające w wypełnianiu wniosków o przyznanie dotacji.

Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz ostrowiecką Komendą Powiatową Policji.