O grzeczności językowej w „Staszicu”

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego Nr I im Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. jest organizacja konkursu „Język odbiciem Twojej kultury” przeznaczonego dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu ostrowieckiego.

15 marca 2017 roku odbyła się już VIII edycja konkursu, którego celem jest uwrażliwienie młodzieży na kulturę języka polskiego, zarówno jego formy mówionej, jak i pisanej oraz podkreślenie znaczenia etykiety językowej w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

Organizatorami konkursu są nauczyciele poloniści: Anna Kowalska, Dorota Mączka i Katarzyna Szczerbińska. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda. Konkurs „Język odbiciem Twojej kultury” cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Jest dla uczniów kolejną okazją do zweryfikowania stopnia przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 26 uczestników.

Gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu kultury języka, poprawności językowej, frazeologii i etykiety językowej.

Najwyższe wyniki uzyskali:

Natalia Miazga –  Publiczne Gimnazjum w Bodzechowie

Damian Gierczak – Publiczne Gimnazjum  w Bodzechowie

Dagmara Sejdzińska  – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szymon Jamróz – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agata Styczyńska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone 24 kwietnia 2017 roku w trakcie Dnia Otwartego Szkoły.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy powodzenia na egzaminach gimnazjalnych.