O etykiecie językowej w „Staszicu”

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim od lat cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów. Szkoła zapewnia nie tylko wysoki poziom nauczania w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, ale oferuje również, co bardzo często pojawia się w wypowiedziach młodzieży jako atut liceum, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz niepowtarzalną atmosferę.

Szkoła może się także pochwalić wysokimi wynikami matury oraz sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, opublikowanym przez tygodnik „Perspektywy” szkoła została wyróżniona Srebrną Tarczą, uplasowała się na 285. miejscu w Polsce (awans o 170 miejsc w stosunku do 2016 r.) oraz 8. w województwie świętokrzyskim.

W trosce o zapewnienie młodzieży bardzo dobrego przygotowania do matury oraz swobodnego wyboru dalszej drogi kształcenia, w „Staszicu” podejmowane są liczne działania. Do najbardziej wartościowych należy bez wątpienia współpraca z uczelniami wyższymi,  co otwiera przed młodzieżą wiele możliwości. Uczniowie mogą uczestniczyć między innymi w organizowanych przez uczelnie warsztatach maturalnych, konsultacjach przygotowujących do olimpiad przedmiotowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych. W ramach tej współpracy organizowane są również na terenie szkoły wykłady dla  młodzieży.

6 czerwca 2017 roku odbyła się zorganizowana, we współpracy z UJK w Kielcach, pod honorowym patronatem starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy, konferencja zatytułowana „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”. Zasady etykiety w komunikacji językowej. Przedsięwzięcie, którego inicjatorami byli nauczycieli poloniści: Katarzyna Szczerbińska i Wojciech Szymański, miało na celu uwrażliwienie młodych ludzi na poprawność języka mówionego i pisanego w różnego typu sytuacjach komunikacyjnych oraz podkreślenie bezpośredniego związku między  kulturą języka a kształceniem osobowości  młodych ludzi. Tematyka spotkania nawiązywała do zagadnień obowiązujących na egzaminie ustnym z języka polskiego, co bez wątpienia jest cenną pomocą w trakcie przygotowań maturalnych.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni gimnazjaliści oraz uczniowie klas humanistycznych liceum, którzy mieli możliwość wysłuchania, w pierwszej części, referatów przygotowanych przez młodzież „Staszica” na temat zasad netykiety, grzeczności w przeszłości i czasach współczesnych oraz sposobów pisania e-maili. Niezwykle atrakcyjny dla młodych ludzi był wykład pracownika naukowego Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach – dr hab. Alicji Gałczyńskiej na temat: „Etyka, estetyka, etykieta. Jak mówić prawdziwie, pięknie, stosownie”. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły zagadnienia dotyczące zasad stosowania grzeczności w komunikacji językowej młodych ludzi oraz informacje dotyczące umiejętności dostosowania środków językowych do sytuacji (oficjalnej i nieoficjalnej) oraz odpowiedniego reagowania na wypowiedzi grzecznościowe.

Młodzież miała możliwość rozbudzenia zainteresowań zagadnieniami językowymi i wykorzystania zdobytej wiedzy nie tylko w codziennej  komunikacji, ale również w trakcie różnego typu konkursów oraz olimpiad.