O cyberświecie i cyberzagrożeniach w CKZiU

W październiku i listopadzie br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. odbyły się lekcje wychowawcze, spotkania z przedstawicielami Policji i serwisu allegro.pl mające na celu upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu, kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

6 listopada w  ramach dziewiątej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019” skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego oraz ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Bezpieczne zakupy w sieci” ponad 160 uczniów z klas drugich i trzecich technikum i szkoły branżowej I stopnia wysłuchało prelekcji asp. szt. Pawła Sieczkowskiego z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach oraz przedstawiciela firmy Allegro Filipa Przygodzkiego  na temat bezpiecznych zakupów w sieci. Młodzież została zapoznana z najczęstszymi zagrożeniami związanymi z zawieraniem transakcji za pośrednictwem Internetu oraz  metodami weryfikacji kontrahentów. Ważnym elementem spotkania było także budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości.

11 października ponad 170 uczniów z klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia wzięło udział w spotkaniu z asp. sztab. Anną Wasilewską  z Zespołu Profilaktyki Społecznej KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim na temat związany z hejtem, cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.

W szkole przeprowadzono również lekcje wychowawcze poświęcone uzależnieniom od Internetu i konsekwencjom takich uzależnień oraz przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni i świecie realnym (stalking, groźby karalne, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących informacji, zdjęć, filmów). W ramach projektu zaplanowano również spotkanie o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem przedstawiciela ŚCDN z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów CKZiU.

Tematy związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji młodzieży. Zagadnienia  związane z profilaktyką uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego pojawiły się również wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Nasza szkoła od dwóch lat bierze udział w kolejnych edycjach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze ”, którego organizatorami są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Allegro.pl sp. z o.o. – mówi Marcin Sitarz, dyrektor szkoły.