O bezpieczeństwie w powiecie ostrowieckim

W ostatni piątek 2016 roku obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ostrowieckiego. Spotkanie otworzył starosta Zbigniew Duda, przewodniczący komisji. Głównym punktem było omówienie działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa porządku publicznego mieszkańców powiatu ostrowieckiego zrealizowanych  w 2016 r. Swoje sprawozdania przedstawiło Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowej Policji, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Prokuratura Rejonowa oraz Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaangażowani w sprawy mieszkańców

Starostwo Powiatowe było w 2016 roku intensywnie zaangażowane w sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Efekty swoich prac prezentowali przedstawiciele wydziałów merytorycznych starostwa oraz jednostek podległych.

W zakresie zdrowia i spraw społecznych wskazano na organizację licznych działań profilaktycznych i promocyjnych dla mieszkańców powiatu. Wśród tych inicjatyw szczególną uwagę zwrócono na cieszące się dużą popularnością badania mammograficzne, program „Szkoła Zdrowego Stylu Życia”, akcję „Białych sobót”, ogólnopolską konferencję „Zawód pielęgniarki i położnej w nowej perspektywie” oraz konferencję „Jak żyć z cukrzycą”.

W części poświęconej zarządzaniu kryzysowemu przedstawiono szereg inicjatyw, dzięki którym do mieszkańców powiatu docierały informacje o schematach zachowań w razie wystąpienia wypadków bądź zagrożeń. Zasygnalizowano współpracę z lokalnymi gazetami, poprzez które kierowano wiele artykułów uświadamiających.

Istotny aspekt to również stan dróg w powiecie ostrowieckim. Temat ten jest szczególnie istotny, jeśli idzie o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Rok 2016 szczególnie obfitował w wiele inwestycji drogowych, których wartość wyniosła 7 667 655 zł. Dzięki takiemu zaangażowaniu wyraźnie poprawił się stan dróg w powiecie ostrowieckim. Poza tym corocznie przeprowadza się remonty, konserwacje i zimowe utrzymanie jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych.

Komisja została zapoznana z projektem budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2017 r., obejmującym wydatki w zakresie bezpieczeństwa i porządku. 

Z jednostek podległych Starostwu Powiatowemu swoje sprawozdanie przedstawiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ze względu na specyfikę instytucji działania nakierowane zostały na edukację i uświadamianie młodzieży szkolnej oraz szkolenia dla rodzin i opiekunów pieczy zastępczej, pracowników opieki społecznej.

Ciężka praca służb

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ostrowieckiego otrzymali materiały sprawozdawcze za 9 miesięcy 2016 r. Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Prokuratury Rejonowej oraz Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

dsc_8318dsc_8322dsc_8321dsc_8320