Nowy rok szkolny rozpoczęty

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata uczestniczył w imieniu Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak w uroczystym otwarciu nowego roku szkolne w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza oraz Zespole Szkół Nr 3. W tych placówkach uroczyście przekazano obowiązki nowym dyrektorom szkół, w Chreptusie nowym dyrektorem została Małgorzata Górecka-Smolińska, a w popularnym THM-ie Tomasz Łodej. Nie zabrakło podziękowań dla dotychczasowych dyrektorów Sławomira Miszczuka i Czesława Golisa.