Nowy parking coraz bliżej

Wśród wielu spraw, nad którymi dyskutował Zarząd Powiatu Ostrowieckiego  znalazł się wniosek dotyczący akceptacji projektu porozumienia w sprawie współfinansowania w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Ostrowiecką Spółdzielnią  Mieszkaniową zadania dotyczącego remontu nawierzchni parkingu przy os. Słonecznym. Prawdopodobnie już w najbliższy czwartek porozumienie zostanie podpisane przez wszystkie strony partycypujące w realizacji zadania.  To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, którzy od kilku lat borykają się z uciążliwościami dotyczącymi braku możliwości bezpiecznego zaparkowania samochodu. Temat ten powracał wielokrotnie podczas spotkań z mieszkańcami. Problem stanowiła własność terenu, którą zarządza trzy podmioty – OSM, Gmina Ostrowiec Św. i Powiat Ostrowiecki. W minionej kadencji nie było sprzyjającego klimatu do współpracy, stąd też mieszkańcy stracili nadzieję, że kiedykolwiek ta sprawa będzie rozwiązana.

Światełko nadziei pojawiło się już  w ubiegłym roku. Starosta Marzena Dębniak nie miała wątpliwości, że zadanie to jest ważne dla mieszkańców osiedla, jednak z uwagi na trzy podmioty zarządzające terenem, konieczne jest porozumienie. Mocnym głosem mieszkańców w tej sprawie była Agnieszka Rogalińska, członek Zarządu Powiatu, która wielokrotnie z nimi rozmawiała o newralgicznym parkingu. Dzięki temu udało się także w tym roku przy budowie Alei Jana Pawła II i współpracy z Wydziałem Rozwoju i Infrastruktury Powiatu wykonać bezpieczny wyjazd z parkingu, który pozwala na bezkolizyjne włączanie się do ruchu.

-Proponowane przez zarząd powiatu porozumienie jest pierwszym krokiem do podjęcia konkretnych działań. Wiemy jak ważne dla mieszkańców jest rozwiązanie  problemu tego parkingu – mówiła Starosta M. Dębniak.

Teren parkingu to około 3.320 m kw., a tytuł prawny do niego posiada Gmina Ostrowiec Św. w 33 proc., Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 38 proc. i Powiat Ostrowiecki w 29 proc. Szacunkowa wartość zadania to około 700.000,00 zł. Proponowane porozumienie obejmuje współfinansowanie trzech podmiotów proporcjonalnie do udziału w powierzchni terenu oraz zasady wspólnej realizacji zadania polegającego na remoncie istniejącej nawierzchni.

Cieszy mnie, że to zadanie znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach proponowanego porozumienia, co pozwala na przygotowanie tego zadania inwestycji i zaplanowanie jego realizacji – przyznaje członek Zarządu Powiatu, Agnieszka Rogalińska.

Porozumienie musi być jeszcze zaakceptowane przez dwa pozostałe podmioty: Gminę Ostrowiec Św. oraz Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Członkowie Zarządu Powiatu obradowali także nad innymi sprawami dotyczącymi  m.in. działalności lokalnych podmiotów gospodarczych w budynkach powiatowych, działań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz kwestii związanych z  budżetem powiatu.

Obrady Zarządu Powiatu  Samochody na parkingu przy os. Słonecznym  Samochody na parkingu przy os. Słonecznym