Nowy komendant ostrowieckiej Policji

Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim objął mł. insp. Zbigniew Wilk, dotychczasowy Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu.

Nadkom. Piotr Zalewski, dotychczasowy szef ostrowieckich policjantów pożegnał się z jednostką, rozpoczynając nowy etap służby na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Św. powierzono mł. insp. Zbigniewowi Wilk, dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu.

Młodszy inspektor Zbigniew Wilk jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do Policji wstąpił we wrześniu 1992 roku. Od 1996 do 2016 roku pracował w Wydziale Kryminalnym KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2008 roku był zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego, a od sierpnia 2011 roku naczelnikiem tego wydziału. Od 20 stycznia 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. Od 28 lutego 2017 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.