Nowy dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Dariusz Kaszuba został powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pan Kaszuba był jedyny kandydatem na powyższe stanowisko. 12-osobowa komisja konkursowa 20 kwietnia br. przeprowadziła przesłuchania i jednomyślnie poparła jego kandydaturę, uznając, że spełnia wszystkie wymagania.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku powierzył Dariuszowi Kaszubie stanowisko dyrektora „Staszica”.

– Uzyskałem jednogłośne poparcie członków komisji konkursowej, co pokazuje, że moja koncepcja i wizja szkoły były przekonujące dla komisji – komentuje Dariusz Kaszuba. – Od 25 lat jestem nauczycielem i uznałem, że jestem gotowy odjąć kolejne, nowe wyzwanie.

Dariusz Kaszuba uczy języka angielskiego, WOS-u i historii w Zespole Szkół Publicznych nr 2 na osiedlu Stawki, jest także radnym miejskim oraz współzałożycielem ostrowieckich Strzelców.