Nowy dyrektor PCPR

Z dniem 2 listopada br. pracę na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowu Świętokrzyskim rozpoczął Paweł Walesic.

Paweł Walesic został powołany na stanowisko dyrektora PCPR uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27.10.2016 r. Pełniący obowiązki dyrektora, Mieczysław Libuda, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji z powodów zdrowotnych. Nadal będzie pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

dsc_5379-001Paweł Walesic – 44 lata, jako wiceprezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odpowiedzialny był m. in. za jednostki pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Integracji Społecznej. Ostatnio kierownik-koordynator ds. osób niepełnosprawnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i nadzoru nad domami pomocy społecznej, swoimi kompetencjami obejmujący Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Niepubliczne Placówki Oświatowo-Wychowawcze w Małachowie oraz Denkowie, zajmujący się także sprawami z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz koordynowaniem organizacji pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Paweł Walesic jest socjologiem i magistrem administracji finansowej. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Łódzkim, a także Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest wieloletnim wolontariuszem Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II – Hospicjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Posiada niezbędne doświadczenie oraz dyplom specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej uzyskany z wyróżnieniem.

logo-pcpr-001