Nowości w Wydziale Komunikacji

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest najczęściej odwiedzanym wydziałem przez mieszkańców powiatu ostrowieckiego, bowiem tutaj załatwiane są wszystkie sprawy dotyczące rejestracji pojazdu, jego wyrejestrowania czy też odbioru prawa jazdy. Tygodniowo Wydział obsługuje średnio około 350 interesantów, poza udzielaniem informacji czy wskazówek

Obowiązujący reżim sanitarny wymusił pewne ograniczenia, jednak od 1 października został wprowadzony system umożliwiający telefoniczne umówienie się na konkretny termin i godzinę, aby zachować płynność w załatwianiu koniecznych spraw urzędowych. Jak mówi naczelnik Wydziału Komunikacji, Karolina Petrykowska, obsługa płynna dotyczy Referatu Prawa Jazdy.

Na sprawy krótkie, czyli nie wymagające wnikliwego sprawdzenia dokumentów na przykład odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu czy też dopisania adnotacji urzędowej, pracownicy z reguły zakładają około 15 minut, na sprawy dłuższe czyli związane z zarejestrowaniem czy wyrejestrowaniem pojazdu przewidziany jest czas około 30 minut. Ewentualne opóźnienia najczęściej wynikają z braku kompletu dokumentów, które interesant zapomni zabrać lub też z absencji pracowników. Jednak w tej chwili interesant jeśli przychodzi do nas z kompletną dokumentacją, wychodzi już z pozwoleniem czasowym i z tablicami, czyli z zarejestrowanym pojazdem –wyjaśnia naczelnik Karolina Petrykowska.

W ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy obowiązujące właścicieli pojazdów. Od 4 grudnia br. nie trzeba  wymieniać dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na badanie techniczne.

Na tę zmianę czekali amatorzy starych pojazdów, gdyż co 6 lat musieli oni  wymieniać dowód, gdyż tyle miejsca zawierał dokument. Obecnie, kiedy nie ma miejsca otrzymujemy od diagnosty zaświadczenie i to jest dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego.  Od października 2018 roku  możemy już jeździć  bez dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia, lecz dokumenty te  należy posiadać. Druga zmiana dotyczy zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Ustawą zmieniono zapis w art. 60 Prawo o Ruchu Drogowym, gdzie dodano, że zabrania się umieszczania na pojeździe tablic zmniejszonych w miejscu, gdzie nie jest do tego konstrukcyjnie przeznaczone, czyli jeżeli mamy miejsce na dużą tablicę, to nie możemy umieścić tam zmniejszonej. Błędne tablice rejestracyjne skutkują wydaniem negatywnego badania technicznego  przez diagnostę –wyjaśnia K. Petrykowska.

Kolejna zmiana dotyczy zakupu pojazdu w dowolnym miejscu w kraju, gdzie był problem z tym, jak ten pojazd przywieźć, gdy nie ma  na  tablic i ubezpieczenia. W tej chwili można  w starostwie, gdzie kupujemy pojazd dokonać jego rejestracji czasowej , ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru. Od 5 grudnia br. można też jeździć bez dokumentu prawa jazdy, co nie oznacza, że można jeździć bez uprawnień. Przepis pozwala na to, aby dokumentu nie posiadać przy sobie. Można natomiast  pobrać  aplikacje obywatel.gov, gdzie będziemy mieć dostęp do elektronicznego prawa jazdy i okazania dokumentu w razie awarii systemu podczas kontroli drogowej.

W czerwcu 2021 interesanci będą mieli możliwość rejestracji przez salon sprzedaży samochodu, który będzie mógł w imieniu właściciela zarejestrować pojazd. Od października 2022 roku zniknie nalepka na szybę i karta pojazdu. Kolejna zmiana to możliwość pozostawienia tablic rejestracyjnych bez względu na poprzednie miejsce zarejestrowania. Kolejną zmianą jest czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego. Do tej pory przepis dotyczy dużych pojazdów powyżej 3,5 tony. Natomiast będzie możliwość czasowego wycofania  z ruchu samochodu osobowego na przykład na czas dłuższego remontu. Obecnie jednak nie znamy jeszcze szczegółów wprowadzenia tej nowelizacji.