Nowoczesny ciągnik wzbogacił flotę powiatu

Ponad 350 tysięcy zł. kosztował nowoczesny ciągnik wraz z kosiarką, który będzie wykorzystywany przez służby drogowe Powiatu Ostrowieckiego do bieżącego utrzymania dróg w odpowiednim standardzie. Jest to zakup perspektywiczny, gdyż po pierwsze podnosi jakość wykonywanych prac, a po drugie pozwala na oszczędności finansowe.

Chcemy podnosić jakość i wydajność pracy naszych służb drogowych. W związku z tym zakupiliśmy ciągnik, który będzie wykorzystywany na drogach powiatowych. Ponadto ten zakup będzie przynosił nam korzyści w postaci oszczędności- wyjaśnia starosta Marzena Dębniak.

Warto podkreślić, że zakup ciągnika zwróci się już po 3 latach użytkowania. Powiat posiadając taki pojazd nie jest już zmuszony do zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi i płacenia dodatkowo za usługi, co skutkuje widocznymi oszczędnościami. Taki zakup potwierdza racjonalną politykę finansową nowego Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.