Nowe standardy dla pensjonariuszy

W Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym zakończyły się remonty sanitariatów oraz pracowni terapeutycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano również pracownię fizjoterapii. Dzięki nim zwiększy się komfort życia pensjonariuszy. Prace zostały sfinansowane z środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Cieszę się, że zaplanowane remonty są terminowo realizowane. To ważne, abyśmy potrafili zapewnić godne warunki życia potrzebującym. Dzięki działaniom podjętym przez dyrektor Ewę Orłowską placówka podnosi swoje standardy– powiedziała Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.

Duży zakres prac

Największymi pracami objęte zostały łazienki znajdujące się na I i II piętrze placówki.

Zakres prac obejmował m.in. wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej, położenie nawierzchni antypoślizgowych czy zastosowanie udogodnień dla niepełnosprawnychwyjaśniła dyrektor DPS Ewa Orłowska.

W sumie remont i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnością kosztował ok.  177 tysięcy złotych z czego dotacja z budżetu państwa to ok. 92 tysiące, a dotacja własna 85 tysięcy złotych.

Bardzo ważnym elementem działalności placówki jest praca terapeutyczna. Aby to działanie odbywało się w dobrych warunkach w 2019 roku dokonano pewnych ulepszeń i modernizacji w pracowniach.

Około 38 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na ulepszenie pracowni fizjoterapii. Ponadto zakupiono wyposażenie pracowni kulinoterapii, a pomieszczenie do terapii zajęciowej zostało odświeżone i dostosowane do potrzeb pensjonariuszyzaznaczyła dyrektor Orłowska