Nowe przepisy w ruchu drogowym

Od dzisiaj wchodzi w życie część tzw. pakietu deregulacyjnego. To zmiany, na które właściciele starszych samochodów czekali od dawna, gdyż były one już zapowiadane w 2018r. Mianowicie od 04.12.2020r. na podstawie art. 74a ustawy Prawo o ruchu drogowym, Starosta wydaje nowy dowód rejestracyjny dla pojazdu, w którego dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsc na pieczątki badania technicznego, tylko jeśli właściciel pojazdu wyrazi wolę jego wymiany. W sytuacji, kiedy już w dowodzie nie ma miejsca na wpis następnego badania technicznego diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu wydaje zaświadczenie potwierdzające wykonanie badania oraz określające następny termin badania. Warto zaznaczyć, iż podczas sprzedaży pojazdu, w którego dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na wpis następnego badania technicznego, dotychczasowy właściciel będzie miał obowiązek przekazania nabywcy zaświadczenia otrzymanego przez diagnostę podczas ostatniego przeglądu.

Dodano również dwa nowe podpunkty w art. 60 Prawa o ruchu drogowym gdzie zabrania się umieszczania na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone oraz zabrania się umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablic rejestracyjnych. W praktyce oznaczać to będzie, iż od 04.12.2020r. każdy pojazd z miejscem na tzw. duże tablice rejestracyjne, ale z zamontowanymi zmniejszonymi tablicami nie będzie mógł pozytywnie zakończyć badania technicznego.

Również od 04.12.2020r. właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie tablic rejestracyjnych czasowych na przejazd pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od soboty 5.12.2020r. kierowca posiadający polskie prawo jazdy nie będzie musiał mieć przy sobie dokumentu podczas prowadzenia pojazdu na terenie kraju. W związku z czym znika mandat w wysokości 50 zł za brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. W tym miejscu warto przypomnieć, iż od października 2018r. jeździmy bez dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej pojazdu.