NOWE OGRODZENIE PRZY SMS GOTOWE

Tylko czterech dni potrzebował wykonawca, który podjął się wymiany starego ogrodzenia przy ostrowieckiej Szkole Mistrzostwa Sportowego . Na ok. 120 metrach wzdłuż ulicy Żeromskiego ustawiono nowe, estetyczne słupki i panele ogrodzeniowe oraz betonowe cokoły. Teren został wyrównany i uprzątnięty.

– Wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki decyzji Zarządu Powiatu o przekazaniu dodatkowych 30 tysięcy złotych – wyjaśniła dyrektor szkoły Anna Trojanowska. – Modernizacja tej części ogrodzenia była konieczna, niektóre przęsła były mocno zniszczone, część z nich niebezpiecznie się pochyliła.

Prace utrudniała lokalizacja inwestycji na skarpie, dlatego dokonano miejscowego wzmocnienia i zabezpieczenia przed osuwaniem.