NOWE KWALIFIKACJE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W CKZiU

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, którego  głównym celem jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego prowadzonego przez Samochodówkę.  W projekcie weźmie udział 40 uczniów i 3 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni mechaniczno-elektronicznej w sprzęt
i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie będą brali udział w kursie języka angielskiego, zostaną też dla nich zorganizowane płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców.  Młodzieży z  CKZiU zaproponowano bogatą ofertę kursów i szkoleń – układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych,  kurs spawania metodą MAG 135, kurs SEP do 1kW, przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs barberski.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie „Samochodówki” uzyskają nowe kwalifikacje, kompetencje zawodowe, umiejętności uniwersalne, zdobędą doświadczenie zawodowe, a tym samym staną się
na rynku pracy bardziej atrakcyjnymi pracownikami.  Również nauczyciele kształcenia zawodowego
i nauczyciele praktycznej nauki zawodu podniosą swoje kwalifikacje i zwiększą swój zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, co przełoży się na rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole.

Projekt realizowany jest w okresie od 02.08.2021 r. do 30.09.2022 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach. Parterami są Powiat Ostrowiecki / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Starachowicach.

Unijne dofinansowanie projektu wyniesie 452 652,80 zł.