Nowe inwestycje na drogach powiatowych

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Ostrowca Św., burmistrzów i wójtów z Powiatu Ostrowieckiego, poświęcone realizacji zadań na drogach powiatowych, które zostały zakwalifikowane jako tzw. „powodziówki”.

W toku ustaleń przewiduje się, że do końca 2020 roku powinny być ukończone następujące remonty i przebudowy: odbudowa mostu w Małym Jodle (gm. Kunów), remont drogi od ul. Sienkiewicza do Boksyckiej (stara droga nr 9) z włączeniem do obwodnicy, remont ul. Świętokrzyskiej i ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św., remont drogi w Nowej Dębowej Woli (gm. Bodzechów) oraz remont drogi Antoniów-Bałtów w wąwozie od strony Wólki Bałtowskiej Kolonia (gm. Bałtów).

Ponadto uzgodniono remont dróg Sarnia Zwola-Opatów w Nagorzycach (gm. Waśniów) oraz Jelenia Góra-Boria-Wólka Lipowa w miejscowości Wiktoryn i Boria (gm. Ćmielów). Uwagę skupiły także inne zadania: remont drogi Skarbka-Wólka Pętkowska-Potoczek w miejscowości Wólka Pętkowska (gm. Bałtów), remont ul. Jastkowskiej w Ćmielowie, a także remont drogi w Roztylicach (gm. Wasniów).

W piątek 24 stycznia b.r. Starostwo Powiatowe przesłało do Wojewody Świętokrzyskiego stosowny wniosek uwzględniający ustalenia z włodarzami gmin. Łączna wartość zadań przewidziana jest na kwotę ponad 15 milionów złotych z czego 1,5 miliona zapewni Starostwo Powiatowe i 1,5 miliona gminy. Pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa.