Nowe drogi powiatowe w Nosowie i w Janiku

Od niedawna mieszkańcy Nosowa w gminie Waśniów oraz ul. Wiatracznej w  Janiku w gminie Kunów mogą korzystać  z nowych, bezpiecznych dróg. To długo oczekiwane przez lokalną społeczność inwestycje, które udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z samorządami lokalnymi.

Cieszę się, że oddajemy kolejne odcinki dróg, które będą służyć poprawie bezpieczeństwa i komunikacji mieszkańców. Dziękuję wójtowi gminy Krzysztofowi Gajewskiemu oraz Radzie Gminy, a także  burmistrzowi Kunowa Lechowi Łodejowi i Radzie Miejskiej za współpracę, która zaowocowała zrealizowaniem tych zadań.  To włodarze gmin najlepiej znają najpilniejsze potrzeby mieszkańców -mówi Marzena Dębniak, Starosta Ostrowiecki.

Nowa droga w Nosowie to odcinek 1620 m. Wartość zadania to 468 944,02 zł. Z czego otrzymane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 234 472,01 zł, przy środkach powiatu w wysokości 58 618,00 zł i środkach budżetu gminy Waśniów 175 854,01 zł. Kolejny odcinek to 220 m na tzw. „kunówce”. Bardzo zniszczony fragment drogi, należący do Skarbu Państwa, łączący gminę Waśniów z gminą Kunów, który jeszcze do niedawna nie stanowił bezpiecznego traktu komunikacyjnego. Zadanie to także zostało zrealizowane dzięki współpracy samorządów przy finansowaniu po 50 proc. Koszt tych prac wyniósł 88 tysięcy.

Na nową nawierzchnię ul. Wiatracznej w Janiku mieszkańcy także  czekali długie lata. Remont drogi obejmował odtworzenie zniszczonej nawierzchni bitumicznej na odcinku  837 m. Wartość tego zadania to 306 560,53 zł, z czego dofinansowanie z FDS wyniosło 153 280,07 zł, przy środkach powiatu 38 320,07 oraz środkach gminy Kunów w wysokości 114 960,20.

Cieszę się, że pomimo rozmaitych utrudnień udało się dotrzymać wszystkich terminów. Chciałbym podziękować wszystkim służbom, w tym pracownikom Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, gminy Waśniów i gminy Kunów za zaangażowanie i współpracę. Są to odcinki  dróg ważne dla mieszkańców. Te zadania zamykają listę zaplanowanych zadań na ten rok. Obecnie programujemy kolejne odcinki dróg powiatowych, przy korzystniejszym dofinansowaniu na poziomie 60 procent -mówił Andrzej Jabłoński, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego.

Włodarze gmin Waśniowa  i Kunowa także podkreślali znaczenie dobrej współpracy przy realizacji inwestycji służących mieszkańcom. Słowa wdzięczności do Zarządu Powiatu kierowali także radni miejscowości, sołtysi i mieszkańcy. W tym roku w ramach współpracy z samorządami, przy udziale środków z FDS , udało się zrealizować sześć zadań na terenie powiatu ostrowieckiego. Jak mówi Tomasz Mroczek, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, nowe odcinki zostały wykonane: na alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, w gminie Ćmielów – w miejscowości Skała i w Piaskach Brzóstowskich, w gminie Bodzechów – miejscowości Denkówek oraz w gminie  Kunów i w gminie Waśniów. Łączna kwota zainwestowana w realizację tych zadań to 4 768 803,28 zł, przy dofinansowaniu w sumie -2 384 401,64 zł oraz przy udziale środków powiatu w wysokości 25 proc i budżetów gmin w wysokości 75 proc.