NOWE BOISKA SPORTOWE W GMINIE WAŚNIÓW

Szkoły Podstawowe w Boleszynie i Nowym Skoszynie w gminie Waśniów mają nowe przyszkolne boiska sportowe. Z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i licznie zgromadzonych gości odbyło się w piątkowe, słoneczne przedpołudnie otwarcie nowej infrastruktury sportowo-edukacyjnej.

W wydarzeniach w imieniu starosty Marzeny Dębniak, uczestniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński, który pogratulował wójtowi gminy Krzysztofowi Gajewskiemu, pracownikom gminy oraz dyrektorom jednostek, wspaniałych obiektów, podkreślając że wymagało to od nich dużego zaangażowania w pozyskanie środków oraz solidnej, urzędniczej pracy.

Wicestarosta A. Jabłoński na ręce dyrektorek szkół, Mirosławy Nowickiej i Beaty Wiącek oraz nauczycieli wychowania fizycznego, przekazał upominki sportowe, które stanowić będą uzupełnienie nowych kompleksów sportowych.

Uroczystości uświetniły pokazy wokalne, taneczne  i sportowe w wykonaniu dzieci.

                        

 

Otwarcie infrastruktury sportowo-edukacyjnej zbiegło się również z Jubileuszem 75-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie. Był to powód do wspomnień i uhonorowania byłych dyrektorek oraz gości, którzy przez wszystkie te lata wspierali działalność placówki.