NOWA WENTYLACJA MECHANICZNA W BRONIEWSKIM

Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego to kolejne zadanie, które doczekało się realizacji. Po remoncie korytarza w budynku Zespołu Szkół Nr 3 czyli popularnym THM, sfinansowanym ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zaplanowanym na okres czerwic – sierpień 2021r.,  remoncie łazienek w Internacie dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, finansowanym w całości przez Powiat Ostrowiecki przyszedł czas na realizację następnego remontu w powiatowej placówce edukacyjnej.

Pod koniec lutego rozstrzygnięto postępowanie na zadanie wykonania wentylacji mechanicznej w formie zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz samego wykonania wentylacji mechanicznej.

W wyniku procedury udzielenia zamówień poniżej kwoty 130 000 zł netto wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 99 876,00 zł od firmy KLIMATECHNIKA S.C., z Kielc, z którą w tym tygodniu zostanie podpisana umowa. Uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji oraz przekazanie kompletnej dokumentacji zgodnie z umową nastąpi do 31 maja, natomiast wykonanie wentylacji do 30 listopada bieżącego roku.

Jak podkreśla  dyrektor LO Nr III im. Wł. Broniewskiego, Robert Warda, wykonanie wentylacji było konieczne, gdyż istniejąca grawitacyjna nie spełniała aktualnych, wysokich standardów  prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy uczniów i nauczycieli w szkole. Modernizacja istniejącej wentylacji wpłynie korzystnie na poprawę jakości powietrza w szkolnych salach, a co za tym idzie na lepsze warunki pracy. Zapewni też dobrą cyrkulację powietrza, co jest szczególnie ważne dla zdrowia osób przebywających w budynku, zwłaszcza w sytuacji pandemicznej.

Dyrektor R. Warda nie kryje więc zadowolenia z decyzji Zarządu Powiatu Ostrowieckiego i wyrażenia zgody na tą niezbędną inwestycję.