Nowa organizacja transportu

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają prace nad opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Są one spowodowane wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza nowy system jego organizacji.

Za organizację transportu na terenie Powiatu Ostrowieckiego odpowiadał będzie Starosta Ostrowiecki. – „Najważniejsze jest, aby plan transportowy powstał w ścisłej współpracy ze wszystkimi gminami Powiatu Ostrowieckiego, dlatego zwróciłem się do wójtów i burmistrzów, także do Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego z prośbą o określenie potrzeb mieszkańców. Chcemy, aby każdy mieszkaniec Powiatu Ostrowieckiego mógł się swobodnie przemieszczać, nie mając problemu z dojazdem do pracy, szkoły, różnych instytucji czy ośrodków zdrowia. Do współpracy zapraszamy wiodących przewoźników, takich jak MPK czy PKS” – poinformował Starosta.

Nawiązanie współpracy z wiodącymi przewoźnikami, takimi jak MPK czy PKS jest bardzo istotne. Ostrowiec Świętokrzyski to na mapie komunikacyjnej ważny punkt, który skupia główne instytucje publiczne i handlowe Powiatu, a więc MPK jako spółka miejska i ważny przewoźnik w transporcie publicznym  jest znaczącym partnerem w procesie planowania transportu powiatu.

Na potrzeby budowy planu transportowego, gminy mają wstępnie określić m.in. ogólną liczbę mieszkańców na danym obszarze, liczbę osób podróżujących pomiędzy miastem i innymi gminami Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół, osób starszych i niepełnosprawnych. Mają także określić, do jakich miejsc publicznych i w jakim ramach czasowych mieszkańcy danych gmin Powiatu Ostrowieckiego udają się najczęściej, tak, aby godziny przyjazdów i odjazdów przewoźnika były dostosowane do potrzeb społeczności.