Nowa organizacja transportu zbiorowego

Nowa organizacja transportu zbiorowego

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda chce by organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej bardziej odpowiadała potrzebom mieszkańców naszej części województwa. Dyskusja nt. organizacji komunikacji zbiorowej jest niezbędna. W styczniu 2017 roku w życie wejdą pierwsze przepisy ustawy wprowadzającej zmiany w transporcie zbiorowym.

Pierwsze robocze spotkanie poświęcone przyszłości przewozów pasażerskich na terenie powiatu ostrowieckiego i sąsiednich powiatów miało miejsce w piątek 27 marca w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu, obok starosty ostrowieckiego i pracowników merytorycznych starostwa, uczestniczyli Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, Prezes PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawiciele samorządów z Opatowa, Lipska, a także Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Starosta Zbigniew Duda podkreślił, że Powiat Ostrowiecki opracowując plan transportowy dla powiatu chce współpracować z organizatorami transportu zbiorowego i przewoźnikami z sąsiednich gmin i powiatów. Jego zdaniem tylko we ścisłej współpracy można wypracować sieć połączeń, która będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców regionu.

Piątkowe spotkanie było pierwszym z serii planowanych. Uczestnicy spotkania nakreślili swoje propozycje rozwoju komunikacji zbiorowej w perspektywie najbliższych lat. Ustalony został też porządek dalszych prac nad stworzeniem planu transportowego.