Nowa droga w Denkówku

Oficjalnie dla mieszkańców została oddana nowa droga powiatowa w Denkówku w gminie Bodzechów. To odcinek o długości 520 m, który od dawna stwarzał problemy mieszkańcom ze względu na brak właściwego odwodnienia. Wartość tego zadania to blisko 2,2 mln. Jak mówiła Starosta Marzena Dębniak, jego  realizacja  nie byłaby możliwa, gdyby nie dobra  współpraca powiatu z samorządem gminy Bodzechów.

Trudna sytuacja finansowa powiatu spowodowała, że przyjęliśmy zasadę współpracy z kierunkiem: razem można więcej i dzięki temu udało nam się zrealizować tę inwestycję. Tak naprawdę mieszkańców nie interesuje, kto jest zarządcą drogi, oni chcą korzystać z bezpiecznych nawierzchni. Jako wieloletni samorządowcy rozumiemy potrzebę współdziałania dla dobra mieszkańców, za co serdecznie dziękuję samorządowi gminy Bodzechów, wójtowi Jerzemu Murzynowi i radnym Rady Gminy – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nowej nawierzchni bitumicznej. Po obydwu stronach został wybudowany chodnik o szerokości 2 m. Najważniejszym etapem zadania była budowa kanalizacji deszczowej z wypustkami ulicznymi, co rozwiązuje problem zalewania posesji należących do mieszkańców osiedla. Powiat ostrowiecki na realizacje tej inwestycji otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 099 817,00 zł, środki budżetu gminy Bodzechów wyniosły 824 862,75 zł, zaś budżetu powiatu – 274 954,25 zł.

-W okresie aplikowania z Funduszu Dróg Samorządowych była rozstrzygana kwestia wspólnego podejścia ze wszystkimi gminami na równych zasadach, w związku z problemami polegającymi na kiepskim stanie finansowym powiatu, została skierowana propozycja, że udział gmin w  50 proc., będzie wynosił 75 proc., a powiatu 25 proc. Stąd ta współpraca jest bardzo ważna dla realizowania   zadań.  W następnym naborze mamy korzystniejszą sytuację, gdyż współczynnik udziału państwa został podniesiony do 60 proc, co oznacza, że samorządy będą ponosić koszty na poziomie 40 proc. Stąd ten podział będzie wynosił po 20 proc. -wyjaśniał Wicestarosta Andrzej Jabłoński.

O idealnej współpracy samorządu gminnego z Zarządem Powiatu Ostrowieckiego mówili uczestnicy uroczystości: Wójt Gminy Jerzy Murzyn, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Cisek oraz Sołtys i Radna Monika Niedbała. Wśród gości był także Nadleśniczy Adam Podsiadło, gdyż to właśnie między innymi nadleśnictwa tworzą  Fundusz Dróg Samorządowych, umożliwiający wspieranie zadań infrastruktury drogowej. Dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego w 2020 roku udało się już  zrealizować  cztery zadania: dwa w gminie Ćmielów, w gminie Bodzechów i  w gminie Ostrowiec  Św. Obecnie w trakcie realizacji są budowa drogi w Nosowie w gminie Waśniów i ul. Wiatraczna w gminie Kunów.