NOWA BAZA DLA SŁUŻBY DROGOWEJ

Wicestarosta Andrzej Jabłoński, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek oraz Inspektor ds. zarządzania drogami Mirosław Wojsławski dokonali przeglądu stanu budynków przy ul. Siennieńskiej, wobec których Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą przystosowania ich dla potrzeb Służby Drogowej.

Teren został nabyty w drodze darowizny w marcu 2019 roku od Województwa Świętokrzyskiego. Wcześniej swoją lokalizację miał tam obwód drogowy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Ponad półhektarowa nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkami  i halą magazynową oraz  posiada duży utwardzony plac. Teren ten wymaga jednak przystosowania, a budynki remontu, w ramach którego wykonane zostaną miedzy innymi  prace w zakresie naprawy pokrycia dachowego i orynnowania, malowania pomieszczeń oraz elewacji.  Konieczny jest również remont instalacji sanitarnych, malowanie okien i drzwi oraz w jednym z budynków wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

Znajdująca się na placu wiata stalowa, będzie miała wzmocnione  konstrukcje ścian, a następnie będą one obłożone blachą trapezową z obróbkami blacharskimi. Prace te zostaną wykonane po to, aby właściwie zabezpieczyć specjalistyczny sprzęt  dla  Służby Drogowej. Są to m.in. zakupiony  2019 roku nowy ciągnik VALTRA, do którego w 2020 roku dokupiono dodatkowe wyposażenie w postaci piły do kosiarki. To pierwsze od wielu lat tak duże zakupy służące doposażeniu służby drogowej, zmierzające do jej profesjonalizacji.

Środki na to zadanie będą pochodzić z budżetu Powiatu, a o ich przeznaczeniu na ten właśnie cel zdecydują radni na najbliższej sesji.  Następnie zostanie ogłoszony przetarg, w którym będzie wyłoniony wykonawca. Planowany termin wykonania wszystkich prac wraz z przeniesieniem Służby Drogowej z zajmowanego obecnie budynku, zlokalizowanego przy Starostwie Powiatowym, nastąpi na początku jesieni bieżącego roku.