Nocna i świąteczna opieka medyczna od 1 października 2017 r. w ZOZ w Ostrowcu Św.

Od 1 października 2017 r.
świadczenia z zakresu nocnej

i świątecznej opieki medycznej udzielane będą w

ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ul. Szymanowskiego 11

                                                                                          tel. 41 261 34 56

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w punkcie nocnej opieki, świadczonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pacjenci przyjmowani będą w gabinecie lekarskim, usytuowanym na parterze Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (w prawo za wejściem głównym szpitala).

PROSIMY PACJENTÓW, ABY NIE KIEROWALI SIĘ NA SOR!

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy
   oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w
   podeszłym wieku
  • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
  • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
  • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy
   należy wezwać pogotowie ratunkowe).