Niezwykłe znalezisko

Diadem sprzed 3 tysięcy lat – wyjątkowe na skalę europejską i światową znalezisko, bo w Europie są tylko takie 3 porównywalne zabytki,będzie najcenniejszym eksponatem tej klasy prezentowanym na stałej wystawie w muzeum Krzemionki.

Diadem został znaleziony w połowie 2015 roku podczas tzw. wykopalisk ratowniczych prowadzonych w czasie budowy drogi krajowej nr 7 w miejscowości Brzegi w pobliżu Chęcin. Jest on wykonany z cienkiej blachy, brązu i ma około 8 centymetrów wysokości i prawie 50 cm obwodu regulowanego specjalną zapinką. Na powierzchni znajdują się zdobienia w postaci punktowych linii oraz półkoli. Najważniejszy element, czyli symbol solarny, znajduje się pośrodku diademu. To wszystko wskazuje na, to że właściciel tej przepaski z brązu zajmował bardzo wysoką pozycję w ówczesnej społeczności plemiennej. Mógł był przywódcą lub kapłanem.
Wybór muzeum w Krzemionkach na miejsce stałego pobytu, a już wkrótce także eksponowania tego wyjątkowo cennego znaleziska archeologicznego, nie był przypadkowy. Placówka w Sudole ma odpowiednie warunki infrastrukturalne, a archeologia to jedna ze specjalizacji muzeum.

Diadem z brązu będzie największą atrakcją stałej ekspozycji złożonej z gromadzonych od lat artefaktów archeologicznych, jaka jest przygotowywana przez specjalistów muzeum na Krzemionkach.