NIEZWYKŁA LEKCJA ANATOMII DLA MŁODZIEŻY II LO

We wtorek 6 listopada uczniowie dwóch klas biologiczno-chemicznych II LO im. Joachima Chreptowicza wraz z opiekunami, panią Ewą Studzieżbą i panią Joanna Żelazną-Żak, mieli możliwość wzięcia udziału w nietypowych i emocjonujących zajęciach edukacyjnych. Warsztaty, w których uczestniczyła młodzież „Chreptusa”, miały miejsce w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Te niekonwencjonalne zajęcia odbyły się pod czujnym okiem członków koła naukowego.

Zarówno uczniowie jak i opiekunowie są zdania, że warsztaty były niezmiernie cenną lekcją, pozwalającą na wzbogacenie, usystematyzowanie i powtórzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka. Uczniowie wrócili pod ogromnym wrażeniem możliwości, jakie daje współczesna medycyna. Jak twierdzą, są zmotywowani do ciężkiej pracy, której uwiecznieniem może być zdobycie indeksu otwierającego drzwi do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Będzie to kontynuacja wyboru „studenckiego miasta” przez absolwentów II LO, o czym może świadczyć fakt, że na progu uczelni uczniowie zostali powitani przez pana Michała Żuchowskiego – niegdyś ucznia „Chreptusa”.