Nieprawidłowości nie stwierdzono

Badanie legalności wyboru członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego nie dało podstaw do zastosowania środka nadzorczego w postaci rozstrzygnięcia – przeczytać możemy w piśmie, jakie w dniu 6 kwietnia wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu od Wojewody Świętokrzyskiego.

29 lutego podczas sesji nadzwyczajnej radni powiatowi podjęli większością głosów uchwałę w sprawie wyboru nowego etatowego członka zarządu. Został nim Przemysław Cielecki.

O przeprowadzenie badania legalności podjętej przez Radę Powiatu w tym dniu uchwały zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego Klub Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. Chodziło o to, że 12 kart do głosowania zawierało zapiski. Pomimo wyjaśnień radcy prawnego starostwa jeszcze na sesji, iż żadne zapiski na kartach nie dają podstaw do unieważnienia głosowania, radni zaskarżyli sprawę do wojewody.

Stanowisko radcy prawnego potwierdziła Wojewoda uznając, iż w ww. sprawie nie ma podstaw do zastosowania środka nadzorczego w postaci rozstrzygnięcia, a głosowanie i wybór członka zarządu odbyło się zgodnie z prawem.