“Niepodległa” – zaproszenie na spotkanie

8 lutego o godzinie 11 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie z ekspertami z Biura Programu „Niepodległa”, w trakcie którego zostaną zaprezentowane informacje o naborze wniosków dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rok 2018 w schemacie 2B Rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Spotkanie skierowane jest m.in. do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy kierować na adres gwoj00@kielce.uw.gov.pl do 2 lutego br.