Niekończąca się opowieść…

Niekończąca się opowieść...

Temat chodnika przy Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim stał się jak „odgrzewany kotlet” dyżurną propozycją w gazetowej karcie dań.

Ale ile można wałkować ten sam temat?

Ostatnio jednak przekroczono barierę chodnika i zwrócono uwagę na legalność całej inwestycji drogowej. Wydaje się, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” sugeruje, że na temat potrzeby istnienia chodnika przy ulicy mogą wypowiadać się tylko członkowie spółdzielni?!

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewnia, że nie realizuje inwestycji „społecznie bezużytecznych” i zapewnia, że przebudowa ulic: Alei Jana Pawła II, Chrzanowskiego, 11 Listopada i Polnej znacznie poprawiła komunikację w rejonie tych ulic i jest jednym z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań w ostatnich latach.

To zdanie wielu mieszkańców i użytkowników dróg.

Funkcjonalnie i legalnie

Starostwo Powiatowe uspokaja wszystkich zainteresowanych przebudową ulic: Alei Jana Pawła II, Chrzanowskiego, 11 Listopada i Polnej, że to zadanie inwestycyjne zostało wykonane legalnie, na podstawie wymaganego prawem zgłoszenia robót. Zgłoszenie zostało dokonane we wrześniu 2014 roku przez Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji.

Obowiązująca wówczas ustawa Prawo budowlane, podobnie jak obecnie znowelizowana ustawa, przewiduje dla przebudowy dróg tryb uproszczony poprzez zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Roboty zostały zgłoszone w obrębie istniejącego pasa drogowego poszczególnych ulic, do którego Zarząd Powiatu wykazał tytuł prawny w złożonym oświadczeniu.

A chodnik jak miał być, tak będzie…

„Brakujący” odcinek chodnika zostanie wykonany w kolejnym etapie, na podstawie ustawy drogowej, gdyż wiąże się z poszerzeniem pasa drogowego. Konieczność wykonania chodnika w nowej lokalizacji jest konsekwencją zmiany dotychczasowego układu ulicy z jednojezdniowej na dwujezdniową.

Niekończąca się opowieść...