NIEBAWEM RUSZĄ PRACE REMONTOWE NA DRODZE W WÓLCE BAŁTOWSKIEJ KOLONII

W Starostwie Powiatowym podpisana została dzisiaj umowa na wykonanie  remontu drogi  powiatowej Antoniów – Bałtów w miejscowości Wólka Bałtowska  Kolonia w gminie Bałtów.

Dokument podpisali starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz w imieniu zwycięskiego Konsorcjum Firm PBI Infrastruktura, Wiceprezes Mieczysław Wilk.

Obecni byli również wójt Bałtowa Hubert Żądło oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz Mroczek, na ręce którego wicestarosta złożył podziękowania dla pracowników Wydziału za bardzo sprawne przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz wyłonienie spośród 6 firm, wykonawcy.

W ramach remontu wykonane zostanie przeszło dwa kilometry drogi. Wartość tego zadania to kwota 1 216 578,44 zł z czego 80% pochodzi z dotacji z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2021 roku.

Mając na względzie dobrą współpracę w realizacji zadań remontowych dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów, samorządy zadeklarowały  wspólną partycypację w pozostałym 20% wkładzie. Powiat ostrowiecki zabezpieczył już w swoim budżecie środki na sfinansowanie tego zadania, a radni Gminy Bałtów zdecydują o tym na najbliższej sesji.