Nauki nadszedł czas

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości uroczyście zainaugurowała nowy dwudziesty rok akademicki, a tym samym uczciła okrągły jubileusz istnienia. Natomiast ostrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 3 października czternasty rok swojej działalności.

W uroczystości, która odbyła się w sali kina „Etiuda” w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta, pracownicy naukowi oraz byli i obecni studenci. To właśnie oni, wstępując w szeregi Alma Mater, złożyli ślubowanie i wysłuchali inauguracyjnego wykładu byłego Ministra Obrony Narodowej prof. Romualda Szeremetiewa. Cześć oficjalną uroczystości poprzedziła odprawiona w kolegiacie św. Michała w intencji studentów i uczelni msza święta.
– Dwadzieścia lat w historii wielkich uniwersytetów zważywszy na ich wielowiekową tradycję to krótki okres, ale w dziejach niepublicznego szkolnictwa wyższego dwie dekady to nowa epoka. To czas, w którym niejedna uczelnia tworzona w oparciu o często pionierskie, ambitne plany nie była w stanie przetrwać – powiedziała rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, dr Izabela Zaborowska. – My istniejemy, rozwijamy się, jesteśmy dumni z tego co udało nam się osiągnąć i z satysfakcją patrzymy na minione 20 lat.
Niezwykły jubileusz stał się okazją do wręczenia Rektorskich Dyplomów Uznania najlepszym studentom i absolwentom oraz dyplomów uznania dla osób współpracujących z uczelnią. Były liczne życzenia i gratulacje. Słowa uznania za wkład włożony w rozwój szkolnictwa wyższego w imieniu starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy złożył naczelnik wydziału edukacji Wojciech Lesiak, który na ręce pani rektor wręczył okolicznościowy grawerton. Kwiaty przekazał przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna.

inauguracja-wsbip

Starsi studenci uczą się pilnie
W wypełnionej po brzegi auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali rok akademicki.
– W zajęciach uczestniczy prawie 300 stałych słuchaczy, a na ten rok zapisało się już ponad 80 nowych – poinformował prezes stowarzyszenia Józef Pazderski. W tym roku przygotowaliśmy wiele nowości. Oprócz ponad 30 sekcji, skupiających się na różnych dziedzinach nauki, aktywności kulturalnej odbywać się będą zajęcia z pływania, rehabilitacja i nowa sekcja turystyki.
Uniwersytet to już bardzo prężnie działająca placówka. Słuchacze od 2003 roku, czyli od momentu powstania, chętnie uczestniczyli w wykładach, seminariach i konferencjach, ale również wyjeżdżali na wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne oraz aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym powiatu.
– Uniwersytetu Trzeciego Wieku umożliwia seniorom kształcenie i prowadzenie aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą, sztuką, ale także sport i rekreację. Kreuje nowy model seniora – człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego, który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie. Bardzo się cieszę, że w powiecie ostrowieckim są tak kreatywni i aktywni seniorzy. Jestem dumny, że my jako powiat mamy możliwość pomagać Państwu realizować plany i zamierzenia. Ważne, żeby z inicjatyw dedykowanych dla seniorów korzystała coraz szersza grupa mieszkańców wkraczających w „III wiek”- czytamy w liście gratulacyjnym od starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy, przekazanym na ręce prezesa stowarzyszenia Józefa Pazderskiego.
W nowym roku akademickim społeczność uniwersytecka powiększyła się o 80 osób, nie jest to jednak ostateczna liczba, bo zapisy trwają do 15 października.

inauguracjautw-1     inauguracja-utw-2