Nauczyciele po ślubowaniu

Marzena Dębniak, Starosta Ostrowiecki i Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych wręczyli Akty Mianowania nauczycielom, którzy przystąpili do egzaminu na awans zawodowy, w wyniku którego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

W tym zaszczytnym gronie znaleźli się: pani  Monika Szczepańska -Gomuła, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pani Izabela Sienniak, nauczyciel Zespołu Szkół specjalnych w Ostrowcu świętokrzyskim  oraz Tomasz Radowiecki, trener i nauczyciel wychowania fizycznego.