Nasi stypendyści

15 grudnia 2017 r. 133 uczniów województwa świętokrzyskiego odebrało z rąk Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika akty przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W gronie tym znalazło się 10 laureatów z powiatu ostrowieckiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

A oto pełna lista wyróżnionych uczniów ze szkół powiatu ostrowieckiego:

Julia Szafrańska – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
Wiktor Jaworski – Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. C.K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
Piotr Pocheć – Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego,
Aleksandra Grabowska – Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza,
Karol Szczepaniak – Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica,
Klaudia Kwapisz- Technikum Nr 1 w Zespole Szkól Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
Jakub Dudek – Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2,
Iwona Nowak – Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3,
Mateusz Curyło – Technikum Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Karolina Sitarska – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.