Narciarska rywalizacja

W Bałtowie odbyły się Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Narciarskie Alpejskim. Wydarzenie otworzyli wicestarosta Andrzej Jabłoński, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim Robert Rogala oraz naczelnik Mariusz Łata. Wydarzenie przyciągnęło kilkudziesięciu zawodników, którzy rywalizowali w różnych kategoriach sprawnościowych. Zawodom towarzyszyła świetna pogoda oraz uśmiech wszystkich uczestników i ich kibiców.