Narada z dyrektorami szkół

W ostrowieckim starostwie odbyła się narada naczelnika Wydziału Edukacji Wojciecha Lesiaka oraz jego zastępcy Antoniego Maciejko z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych. 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania była strategia Powiatu Ostrowieckiego dotycząca promocji szkół ponadgimnazjalnych, związana ze zbliżającą się rekrutacją. Poruszono temat organizacji II edycji imprezy promującej szkolnictwo zawodowe “School’s Fashion – Renesans Inteligentnych Zawodów” oraz promocji placówek w lokalnych mediach.