Najważniejsza koordynacja działań

Władze powiatu, gmin oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej i ostrowieckiego szpitala rozmawiali o zabezpieczeniach, koordynacji działań na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim to jednostka odpowiedzialna za szybką reakcję w przypadku wystąpienia zagrożenia. Jego posiedzenia odbywają się sukcesywnie w zależności od panującej sytuacji – np. meteorologicznej.

– W związku z sytuacją panującą w Europie, na świecie tematem głównym naszego spotkania jest zagrożenie terroryzmem. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie dotyczy Polski, tym bardziej naszego województwa, niemniej jednak musimy ten temat poruszyć wśród przedstawicieli poszczególnych jednostek, które ewentualnie mogłyby brać udział w zdarzeniu noszącym symptomy terroru – mówi Jarosław Dąbrowski z Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego ostrowieckiego starostwa.

Służby muszą współpracować

W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda wzięli udział włodarze i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu ostrowieckiego, policji, straży pożarnej oraz szpitala. Mówiono o posiadanych przez gminy zabezpieczeniach, dodatkowym zasilaniu na wypadek braku energii czy wody pitnej.

– Nie jesteśmy zagrożeni w tej chwili, ale musimy podjąć kroki zapobiegające aktom terroryzmu. Musimy się zabezpieczać na tę ewentualność, poznać kolejność działań podejmowanych przez poszczególne służby czy ilość jednostek z niezależnym systemem łączności – dodaje starosta Zbigniew Duda.

Jak zauważyli wójtowie i burmistrzowie, gminy narażone są najbardziej na katastrofy naturalne.