Najlepsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim
pracownikom pomocy społecznej życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy
przynosi poczucie zadowolenia i satysfakcji w wypełnianiu ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, wrażliwość i trud włożony w pracę
oraz poświęcenie i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym.

 

 Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki

Eligiusz Mich – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego