Najlepsi z niemieckiego w regionie są uczniowie z „Chreptowicza”!

24 marca odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza II etap (regionalny) Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna 3. edycja 2016/17 „Die Schweiz” dotyczyła wiedzy o Szwajcarii. Najlepsi w etapie regionalnym  okazali się uczniowie LO nr II im. J. Chreptowicza: Jacek Januszewski, Jan Szklanowski, Jakub Orczyk, którzy jako zwycięzcy regionu i jego przedstawiciele będą rywalizować z innymi zespołami w Polsce 4 czerwca w Krakowie.

Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie, zaś organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Celem konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, budowanie postawy otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.

Konkurs przebiega w trzech etapach

I etap – szkolny odbył się 1.12.2016 r. uczniowie poszczególnych szkół rozwiązywali w grupach trzyosobowych test  w formie dwujęzycznej, który zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów Szwajcarii. Do II etapu konkursu mogła przejść maksymalnie tylko jedna drużyna z każdej zgłoszonej szkoły.

II etap – regionalny został przeprowadzony 24.03.2017 r. w LO nr II im. J. Chreptowicza przez koordynatora regionalnego – Jadwigę Wojsę, przedstawicielkę PSNJN – region Starachowice. 24 marca zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadały w języku polskim i niemieckim na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat Szwajcarii. Uczestnicy losowali pytania z puli za jeden, dwa lub trzy punkty (1 p. – pytania różnego typu po polsku, 2 p. – test wyboru po niemiecku, 3 p. – pytania otwarte po niemiecku). W konkursie rywalizowało 6 drużyn 3-osobowych z 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego (z LO nr I  im. Stanisława Staszica, LO nr II im. Joachima  Chreptowicza, LO nr III im. Władysława Broniewskiego, ZSOMS, ZS nr 3, Niepublicznego LO  im. Stanisława Konarskiego).

 III etap – ogólnopolski – 4 czerwca 2017 r. uczniowie z LO nr II im. J. Chreptowicza będą reprezentować nasz region w Krakowie, w siedzibie Goethe Institut. Na tym etapie konkurs  będzie miał formę miniprojektu. Uczestnicy tego etapu będą mieli za zadanie zorganizować np. wystawę  wybranego rejonu Szwajcarii. Etap będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do Internetu, multimediów, biblioteki, niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją. W III etapie konkursu oceniane będą trzy elementy: kompetencja językowa uczestników, umiejętność współpracy w grupach, wartość merytoryczna projektu oraz kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji.

Zwycięzcą naszego regionu został zespół uczniów LO nr II im. J. Chreptowicza w składzie: Jacek Januszewski, Jakub Orczyk, Jan Szklanowski. 4 czerwca  będą reprezentować nasz region w ostatnim ogólnopolskim etapie konkursu w Krakowie.

– Uczniowie zdobywając najwyższą liczbę punktów, wykazali się dużą wiedzą na temat  Szwajcarii, jej geografii i życia kulturalnego oraz bardzo dobrą znajomością słownictwa z języka potocznego, szczególnie dialektu Schwytzerdütsch, różniącego się od języka niemieckiego, jakiego chłopcy uczą się w szkole – mówi ich nauczyciel języka niemieckiego Ewa Łatkowska. – Zwycięzcami są uczniowie klasy I e i Ic, którzy posiadają zdobyte  już w gimnazjum certyfikaty poświadczające bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (poziom B1 i A2). Uczniowie przygotowując się  do konkursu, korzystali z różnych źródeł, m.in. Internetu, a na cotygodniowych spotkaniach z nauczycielem dzielili się ciekawostkami dotyczącymi współczesnych realiów Szwajcarii. Byli bardzo zmotywowani, aby poznawać ciekawe i nieznane im dotąd fakty, a taka nauka języka poprzez realia, historię i kulturę danego kraju przynosi efekty. Jacek, Jakub i Janek w bieżącym roku szkolnym zajęli też wysokie miejsca w innych ogólnopolskich konkursach języka niemieckiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez starostę ostrowieckiego Zbigniewa Dudę i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a zwycięzcy otrzymali od fundatorów dodatkowe nagrody książkowe.

Mamy nadzieję, że zwycięski zespół z „Chreptowicza” w ostatnim etapie konkursu również sięgnie po laury. Trzymamy kciuki!