Najlepsi olimpijczycy z „Chreptowicza”

Alicja Kwitek, Michał Sałkowski i Patryk Saffer z Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza dostali się  do najwyższego szczebla olimpiad przedmiotowych, których finaliści i laureaci otrzymują indeksy wybranych kierunków  najbardziej renomowanych w Polsce uczelni wyższych.                                                                                      

Alicja Kwitek z pierwszej klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej (podopieczna Piotra Pobiegi, wicedyrektora LO nr II i nauczyciela informatyki) awansowała do etapu centralnego II Olimpiady Cyfrowej, Michał Sałkowski z klasy trzeciej biologiczno-chemicznej (podopieczny Joanny Żelaznej-Żak, nauczycielki biologii) awansował do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej, a Patryk Saffer z klasy trzeciej matematyczno-fizycznej (podopieczny Wojciecha Studzieżby, nauczyciela fizyki) do szczebla centralnego XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej. Najzdolniejsi olimpijczycy z „Chreptowicza”  już wkrótce będą walczyć w finale  o olimpijskie laury – Patryk w Gdańsku w najbliższy weekend (6-8 kwietnia), zaś w Warszawie Alicja i Michał w dniach 20-22 kwietnia.

Trwające dwa dni zawody centralne Olimpiady Biologicznej są podzielone na część praktyczną, pisemną i ustną. Podczas praktycznego egzaminu uczestnik olimpiady indywidualnie wykonuje zgodnie z otrzymaną instrukcją zadanie w pracowni zoologicznej, botanicznej, filogenetyczno-statystycznej oraz biologii molekularnej i biochemii. Drugiego dnia odbywa się egzamin pisemny z biologii, a następnie  część ustna polegająca na obronie pracy badawczej napisanej  przez uczestnika olimpiady.

– Warto podkreślić, że na szczeblu  centralnym tylko Michał reprezentuje powiat ostrowiecki i że jest jednym spośród tylko 14 olimpijczyków z okręgu świętokrzysko-śląskiego – dodaje Joanna Żelazna- Żak, nauczycielka LO nr II.

Z kolei Patryk Saffer do etapu centralnego Olimpiady  Wiedzy Technicznej dostał się jako najlepszy olimpijczyk z okręgu świętokrzyskiego. Podopieczny Wojciecha Studzieżby uzyskał bowiem najwyższy wynik punktowy na szczeblu okręgowym, który odbył się w murach Politechniki Świętokrzyskiej. W najbliższy weekend w Gdańsku Patryk znów zmierzy się z trudnymi zadaniami, a drugiego dnia ze skomplikowanym problemem technicznym. Uczeń z „Chreptowicza” będzie rywalizował w gronie 42 najlepszych olimpijczyków z Polski. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej, do której corocznie przystępuje ponad kilka tysięcy uczestników, jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Olimpiada Cyfrowa, jedna z najmłodszych olimpiad uwzględnianych w rankingu edukacyjnym „Perspektywy”, jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych – takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów, przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci, w sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

W tegorocznej edycji II Olimpiady Cyfrowej organizatorzy skupili się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. Tym zagadnieniom została poświęcona duża część zadań stawianych przed uczestnikami na I i II etapie olimpiady. Pierwszy etap zmagań polegał na rozwiązaniu testu on-line. Wzięło w nim udział 2 346 uczestników z 242 szkół z całej Polski, w tym prawie 30 z LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności. Komitet Główny postanowił przyjąć do II etapu 299 osób, w tym 11 uczniów „Chreptowicza”. Drugi etap polegał na realizacji projektu medialnego, którego temat związany był z motywem przewodnim olimpiady. Zadaniem uczestników było napisanie artykułu na Wikipedii, na z góry określony temat. Drugą częścią zadania było nakręcenie 3 krótkich, 3-minutowych filmików, związanych z tematem olimpiady.

– Najlepiej z naszych uczniów z tego zadania wywiązała się Alicja Kwitek, uczennica klasy 1b, która, jako jedna z 20 osób w kraju, awansowała do etapu centralnego Olimpiady – mówi Piotr Pobiega, wicedyrektor LO nr II. – Ci najlepsi (w tym tylko 4 dziewczyny) spotkają się na konkursie finałowym w Warszawie, podczas którego zawalczą o cenne nagrody. Uczestnicy zawodów finałowych otrzymają tytuł Laureata/Laureatki lub Finalisty/Finalistki Olimpiady Cyfrowej, potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Patronami  honorowymi Olimpiady Cyfrowej są: Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Komitet ds. UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej.

Wszystkim olimpijczykom z ostrowieckiego „Chreptowicza” życzymy olimpijskich laurów i zdobycia indeksów wymarzonych uczelni wyższych!