Nagrody i odznaczenia dla pedagogów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i dyrektorzy ze szkół powiatu ostrowieckiego spotkali się na obchodach tego święta zorganizowanych przez starostwo. Wręczono odznaczenia Prezydenta RP za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora i Starosty. Nauczyciele mianowani złożyli uroczyste ślubowanie.

Po powitaniu przybyłych gości, Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki zwrócił się do pedagogów, gratulując im wzorowej pracy.

– Państwa praca jest ciężka, ale – mam nadzieję – satysfakcjonująca. Za każdym sukcesem ucznia stoi jego nauczyciel. Zawód nauczyciela to ogromna odpowiedzialność za los młodego człowieka, wymagający każdego dnia cierpliwości i wytrwałości. Od Państwa zawód ten wymaga wysokich kwalifikacji, kompetencji, a także ciągłego samodoskonalenia, nabywania nowych umiejętności. Obecne czasy są bardzo trudne – także dla polskiej oświaty. My jako Powiat sprawy oświatowe traktujemy priorytetowo. Nie chcemy dopuszczać, żeby przez nierozważne zarządzanie nauczyciele ponosili uszczerbek. Ogromnym staraniem uregulowaliśmy zaległe składki ZUS i chcemy je płacić na bieżąco – powiedział starosta.

Szkoły dumą Powiatu

Zbigniew Duda zaznaczył także, że najlepszą inwestycją jest inwestowanie w edukację młodych ludzi. – Doceniamy wysoki poziom kształcenia, jaki reprezentują nasze szkoły, doceniamy pracę kadry pedagogicznej i dyrekcji. Szkoły ponadgimnazjalne to duma naszego powiatu – podkreślił starosta.

Podczas uroczystości ostrowieccy pedagodzy otrzymali: z rąk Bożentyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego złote, srebrne i brązowe medale za wzorowe wykonywanie zawodowych obowiązków, z rąk Grzegorza Bienia – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty medale KEN i nagrody Kuratora, zaś z rąk Zbigniewa Dudy nauczyciele i dyrektorowie odebrali nagrody Starosty.

Nauczyciele mianowani z roku szkolnego 2014/2015 złożyli ślubowanie. Na zakończenie części oficjalnej Starosta złożył wszystkim pedagogom życzenia satysfakcji w pracy zawodowej, nieustającej wiary w swoje powołanie i misję nauczyciela, wytrwałości i wszelkiej pomyślności, wyrażając jednocześnie nadzieję, iż zawód nauczyciela zawsze otaczał będzie należny szacunek.

 

Nagrody Starosty  Ostrowieckiego – 2015 

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej

 1. Jolanta Wojtas – ZSO
 2. Piotr Pobiega – LO Nr II
 3. Jolanta Sienniak-Romańska – LO Nr III
 4. Paweł Kochański – LO Nr III
 5. Anna Trojanowska – ZSOMS
 6. Bożena Filipczak – ZS Nr 1
 7. Urszula Jop – CKZiU
 8. Lidia Gębura – MOS
 9. Anna Krakowiak – SOSW
 10. Danuta Banaszewska – SOSW
 11. Ewa Bukała – MOS

Za szczególne zasługi w kierowaniu szkołą

 1. Sławomir Miszczuk – LO Nr II
 2. Robert Warda – LO Nr III
 3. Zygmunt Kochański – ZSOMS
 4. Czesław Golis – ZS Nr III

NAGRODA Kuratora Oświaty

Za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

NAGRODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY otrzymali:

 1. Dorota Drzazga – naucz. w LO nr II im. J. Chreptowicza
 2. Ewelina Gablewska – naucz. w LO Nr III im. Wł. Broniewskiego
 3. Grażyna Sowa – naucz. w Zespole Szkól Nr 1 im. M. Kopernika
 4. Dotora Wróbel – naucz. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, LO Nr I im. St. Staszica
 5. Piotr Leśniewski – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 3 – odebrał nagrodę podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kielcach

Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymali: Teresa Barańska-Matyjasek, Zofia Chmielnicka, Bożena Czerwonka, Halina Foremniak, Elżbieta Helicka, Małgorzata Hevalo, Elżbieta Kwaśniewska, Bożena Tomkowiak.

Srebrny Medal otrzymali: Anna Adamczyk, Barbara Cecot, Katarzyna Chajska, Jarosław Comber, Robert Dydo, Anna Gołębiewska, Jerzy Gomuła, Ewa Kadewska, Beata Kępińska, Marzena Kozińska, Robert Krawczyk, Agata Kwiatkowska, Dorota Moskal, Igor Paluch, Wojciech Soboń, Jolanta Świąder, Małgorzata Tomaszewska, Krzysztof Wójcik, Piotr Żak.

Brązowy Medal otrzymali: Marta Dytkowska, Katarzyna Krzyżanowska, Agnieszka Kwapisz, Anna Kwietniowska, Monika Lipska-Kłos, Aneta Sadrak, Michał Sitarski, Małgorzata Stańczak, Andrzej Starachowski.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Marzena Baska, Małgorzata Biernacka, Ewa Bińczak, Mirosław Bocheński, Jolanta Broda, Jolanta Dumalewska, Maria Dziama, Bożena Filipczak, Ewelina Gablewska, Katarzyna Góra, Anna Hamera, Katarzyna Jedlikowska, Wiesława Kaczmarska, Agnieszka Kopeć, Renata Kowalska, Jerzy Kowalski, Grażyna Krupa, Henryka Łukiewicz, Edyta Machul, Anna Puton, Małgorzata Słowik, Ewa Smok, Irena Stępniak, Katarzyna Szczerbińska, Małgorzata Wawrzkiewicz, Anna Wieczerzak, Dorota Wróbel, Elżbieta Wybranowska, Iwona Styczeń, Edward Sitarski.