Nadzwyczajne obrady Rady Powiatu

Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, która odbyła się w sali teatralnej CKZIU, podjęto uchwały mi.in w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki czy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki. Wprowadzono również zmiany w budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.