Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu – 30 tysięcy zł więcej na przebudowę ulicy Kaznodziejskiej

16 listopada odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Radni dokonali zmian w budżecie powiatu na 2017 rok i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrowieckiego na lata 2017-2033.

Zmiany związane były ze zwiększeniem dochodów powiatu w łącznej kwocie 20 389,25 zł poprzez zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przekształconych w szkoły podstawowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Radni postanowili o zwiększeniu środków o 30 000 zł na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji przy ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie. Okazało się bowiem, że w wyniku przetargu kwota na tę inwestycję zabezpieczona w budżecie jest nie wystarczająca. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą obecnie 2 983 928 zł.

Dokonano także rozszerzenia zakresu prac przy powiatowej inwestycji na terenie gminy Ćmielów. Dlatego zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji” na „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”.